Kaštų optimizavimas – optimizuoti padėsime vandens, elektros ir kitus naudojamus išteklius – tai atsispindės įmonės balanse.