Evakuaciniai projektai

Norint užtikrinti saugią evakuaciją iš Jūsų patalpos ar pastato į lauką, reikia paruošti evukacinius planus. Patalpos, statinio evakuaciniai planai reikalingi pagal gaisrinę saugą. Juos parengiame viešbučio visoms patalpoms, naujiname arba koreguojame senus evakuacinius planus.